Τι είναι η ουρηθρίτιδα;

Η ουρηθρίτιδα είναι η φλεγμονή στην ουρήθρα.
Η ουρηθρίτιδα διακρίνεται σε:

 • Γονοκοκκική όταν το υπεύθυνο μικρόβιο είναι η neisseria gonorrhoeae.
 • Μη γονοκοκκική (non-gonococcal urethritis ή N.G.U.), όταν το υπεύθυνο μικρόβιο δεν είναι η neisseria gonorrhoeae.

Ποιά είναι τα συμπτώματα;

 • Συχνουρία
 • Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης
 • Πόνο κατά την σεξουαλική επαφή
 • Αιματουρία

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η εμφάνιση εκκρίματος από την ουρήθρα και πόνο κατά την ούρηση.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

 • Ιστορικό
 • Κλινική εικόνα
 • Stick ούρων
 • Γενική ούρων
 • Καλλιέργεια ούρων
 • Αντιβιόγραμμα
 • Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα – άμεση μικροσκοπική εξέταση του ουρηθρικού εκκρίματος.
 • Μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα – άμεση μικροσκοπική εξέταση του ουρηθρικού εκκρίματος για αποκλεισμό της neisseria gonorrhoeae και την καλλιέργεια για χλαμύδια και ουρεόπλασμα, τριχομονάδα, μυκόπλασμα.

Ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι;

 • Εντεροβακτήρια σε ασθενείς οι οποίοι έρχονται σε πρωκτική επαφή
 • HSV1/2 ή σύφιλη

Πώς αντιμετωπίζεται;

Με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων ούρων και του ουρηθρικού εκκρίματος χορηγούνται συγκεκριμένα αντιβιοτικά που καλύπτουν το φάσμα των μικροοργανισμών που ευθύνονται για την ουρηθρίτιδα.

Βασικές Ερωτήσεις

Σε ποσοστό 1%:

 • Ουρηθρικό στένωμα
 • Επέκταση της φλεγμονής σε επιδιδυμίδες, όρχεις, προστάτη
 • Ανάπτυξη αποστήματος
 • Υπογονιμότητα
Απαραίτητη είναι η θεραπευτική αγωγή και στη σύντροφο!!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Απευθυνθείτε σε μας για το πρόβλημα υγείας σας.