Τι είναι η υδροκήλη;

Υδροκήλη είναι η συλλογή υγρού ανάμεσα στο τοιχωματικό και σπλαχνικό πέταλο του ιδίως ελυτροειδή χιτώνα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη διόγκωση του οσχέου.

Ποιά είναι τα αίτια;

Η υδροκήλη μπορεί να είναι:
Πρωτοπαθής όταν δεν ανευρίσκεται το αίτιο ή δευτεροπαθής μετά
από :

  • φλεγμονή,
  • τραυματισμό,
  • χειρουργείο στην περιοχή
  • όγκους στον όρχι ή επιδιδυμίδα

Ποιά είναι τα συμπτώματα;

  • Ανώδυνη διόγκωση του οσχέου
  • Αίσθημα βάρους ή τάσης στην περιοχή
  • Εντελώς αυσμπτωματική

Πώς γίνεται η διάγνωση;

  • Ψηλάφηση του οσχέου
  • Διαφανοσκόπηση
  • Υπέρηχος οσχέου

Πώς αντιμετωπίζεται;

Η θεραπεία της υδροκήλης είναι χειρουργική και συνίσταται βουβωνική ή οσχεική τομή.

Η αναρρόφηση υγρού της υδροκήλης με παρακέντηση έχει εγκαταλειφθεί λόγω αυξημένου ποσοστού υποτροπής.

Βασικές Ερωτήσεις

Όχι, πρόκειται για μία καλοήθη πάθηση. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να ελέγχονται οι όρχεις με υπέρηχο.

Αν δεν αντιμετωπιστεί η υδροκήλη, θα συνεχίζει να μεγαλώνει και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι λειτουργικά και χειρουργικά.

Πρόκειται για ένα ξεπερασμένο τρόπο αντιμετώπισης διότι έχει αυξημένα ποσοστά υποτροπής και ενίοτε και φλεγμονής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Απευθυνθείτε σε μας για το πρόβλημα υγείας σας.