Τι είναι η πυελονεφρίτιδα;

Η πυελονεφρίτιδα είναι η φλεγμονή της νεφρικής πυέλου και του νεφρού.

Η πυελονεφρίτιδα μπορεί να είναι:

 • Οξεία
 • Χρόνια
 • Εμφυσηματώδης
 • Ξανθοκοκκιωματώδης

Τι είναι η οξεία πυελονεφρίτιδα;

Είναι η οξεία φλεγμονή του νεφρού και της νεφρικής πυέλου. Η συνηθέστερη οδός είναι η ανιούσα οδός και εκδηλώνεται συνήθως σε ασθενείς που είχαν οξεία κυστίτιδα και δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

 • Οσφυϊκό άλγος
 • Υψηλός πυρετός
 • Ρίγος
 • Ανορεξία
 • Κακουχία
 • Καύσος κατά την ούρηση

Πώς γίνεται η διάγνωση;

 • Ιστορικό
 • Εξετάσεις αίματος (αυξημένα λευκά, CRP)
 • Κλινική εικόνα
 • Γενική ούρων
 • Καλλιέργεια ούρων
 • Αντιβιόγραμμα
 • Υπέρηχος
 • Αξονική τομογραφία (σε υποψία απόφραξης, επιμονής του πυρετού υπό αγωγή)

Ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι;

 • E.coli 85 – 90%,
 • staphylococcus saprophyticus 10-20% στις σεξουαλικά ενεργές.
 • klebsiella pneumoniaie,
 • proteus mirabilis
 • Enterococcus
 • Candida albicans / staphylococcus epidermis στη χλωρίδα του κόλπου ή στο δέρμα

Πώς αντιμετωπίζεται;

Η θεραπεία περιλαμβάνει χορήγηση αντιβιοτικών από το στόμα από τουλάχιστον για 14 ημέρες. Ανάλογα με τη βαρύτητα της λοίμωξης και τις υποκείμενες παθήσεις ίσως χρειαστεί και νοσηλεία σε νοσοκομείο για χορήγηση ενδοφλέβιας αγωγής . Επί απόφραξης του νεφρού απαιτείται άμεση αποσυμφόρηση με τοποθέτηση νεφροστομίας ή ουρητηρικού καθέτηρα (pig-tail).
Μετά τη λήξη της θεραπείας ο άρρωστος πρέπει να επαναλάβει γενική και καλλιέργεια ούρων.

Τι είναι η χρόνια πυελονεφρίτιδα;

Ο όρος χρόνια πυελονεφρίτιτδα αναφέρεται στο μικρό ατροφικό νεφρό με την παρουσία νεφρικών ουλών ως συνέπεια παλαιών βακτηριακών λοιμώξεων.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Είναι συνήθως ασυμπτωματική και ίσως να μην απαιτήσει συγκεκριμένη θεραπεία. Είναι όμως δυνατόν και να εξελιχθεί σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και τελικού σταδίου νεφρική νόσο, αν δεν αναγνωριστεί έγκαιρα και αντιμετωπιστεί.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Συνήθως η διάγνωση είναι απεικονιστική:

 • Υπέρηχος
 • Αξονική τομογραφία
 • Σπινθηρογράφημα 99mTc DMSA
 • Νεφρόγραμμα 99mTc DTPA ή MAG3

Τι είναι η εμφυσηματώδης πυελονεφρίτιδα;

Είναι μία οξεία νεκρωτική φλεγμονή του νεφρού από ουροπαθογόνα βακτήρια τα οποία παράγουν διοξείδιο του άνθρακα.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Η κλινική εικόνα είναι ανάλογη της οξείας πυελονεφρίτιδας σε πολύ χειρότερη μορφή η οποία δεν υποχωρεί με αντιβιοτική αγωγή.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση με το υπερηχογράφημα και την αξονική τομογραφία όπου φαίνεται διαπιστώνεται η παρουσία αέρα.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Πρόκειται για μία πολύ σοβαρή κατάσταση με θνησιμότητα που αγγίζει το 45%. H θεραπεία είναι ενδοφλέβια χορήγηση ευρέως φάσματος σε συνδυασμό με καλή ενυδάτωση. Εάν όμως αποτύχει η θεραπεία τότε μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική παρέμβαση η οποία είναι συνήθως νεφρεκτομή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Απευθυνθείτε σε μας για το πρόβλημα υγείας σας.