Τι είναι η εκσπερμάτιση;

Η εκσπερμάτιση ορίζεται ως η έκκριση του σπέρματος από την ανδρική αναπαραγωγική οδό, και συνήθως συνοδεύεται από οργασμό. Είναι το τελικό στάδιο και ο φυσικός στόχος της ανδρικής σεξουαλικής διέγερσης και αποτελεί βασικό συστατικό της φυσικής σύλληψης.

Ποιες είναι οι διαταραχές της εκσπερμάτισης;

 • Πρόωρη εκσπερμάτιση
 • Παλίνδρομη εκσπερμάτιση
 • Καθυστερημένη εκσπερμάτιση
 • Απουσία εκσπερμάτισης
 • Επώδυνη εκσπερμάτιση
 • Αιμοσπερμία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και απαιτεί ειδική διάγνωση και αντιμετώπιση από τον ειδικό ιατρό.

Τι είναι η πρόωρη εκσπερμάτιση;

Οι ορισμοί της πρόωρης εκσπερμάτισης βάσει των κατευθυντήριων ευρωπαϊκών οδηγιών (guidelines) είναι οι εξής:

 • Σύντομη εκσπερμάτιση από τη στιγμή της διείσδυσης στον κόλπο(λιγότερο από ένα λεπτό) ή εκσπερμάτιση ακριβώς πριν από τη διείσδυση στον κόλπο.
 • Αντιλαμβανόμενη έλλειψη ελέγχου ή αδυναμία καθυστέρησης της επικείμενης εκσπερμάτισης.
 • Δυσφορία και προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις εξαιτίας της διαταραχής.

Η πρόωρη εκσπερμάτιση ορίζεται όταν παρουσιάζεται σε όλες ή σχεδόν σε όλες τις απόπειρες ενδοκολπικής διείσδυσης.

Πόσο συχνή είναι;

Η πρόωρη εκσπερμάτιση απασχολεί το 20-30% των ανδρών ανεξαρτήτου ηλικίας.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση και ταξινόμηση της πρόωρης εκσπερμάτισης βασίζεται:

 • Στο ιστορικό. Πρέπει να εκτιμά τον IELT (intravaginal ejaculatory latency time), τον έλεγχο της εκσπερμάτισης και το βαθμό ενόχλησης που προκαλείται από την πρόωρη εκσπερμάτιση.
 • Στην κλινική πράξη είναι αρκετή η εκτίμηση του IELT από τον ασθενή.
 • Στη φυσική εξέταση μπορεί να βοηθήσει στην αρχική εκτίμηση των ασθενών και κυρίως στη διάγνωση παθήσεων που σχετίζονται με τις διάφορες σεξουαλικές διαταραχές.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις πρέπει να γίνονται μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα από το ιστορικό ή τη φυσική εξέταση.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Η θεραπεία μπορεί να είναι συμπεριφορική ή φαρμακευτική

Η συμπεριφορική θεραπεία περιλαμβάνει:

 • τεχνική διακοπής/έναρξης (stop/start) της σεξουαλικής επαφής
 • τεχνική διακοπής της επαφής και συμπίεσης της βαλάνου (stop/squeeze)

Η φαρμακευτική θεραπεία περιλαμβάνει:

 • Χορήγηση ουσιών (εκλεκτικών αναστολέων της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης).
 • τοπικά αναισθητικών φαρμάκων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Απευθυνθείτε σε μας για το πρόβλημα υγείας σας.